Superwizja kliniczna jest nastawiona na pogłębienie wiedzy o relacji i procesie terapeutycznym. Może okazać się pomocna w diagnozie problemu i ustaleniu kierunku pracy z pacjentem.

Na dalszym etapie superwizja ma znaczenie, między innymi, w przepracowywaniu trudnych momentów w procesie terapeutycznym. Jest przydatna dla psychologów, psychoterapeutów oraz osób z zawodów pokrewnych, które pracują z relacją terapeutyczną.

Superwizja może przyjąć formę jednorazowej konsultacji lub regularnych spotkań.