KONSULTACJE I TERAPIA


Konsultacje są szansą dla pacjenta na opowiedzenie o swoich trudnościach. Mają na celu wstępne określenie problemu oraz dalszego kierunku działań. Terapia jest kolejnym krokiem a związana jest z bardziej systematycznym przepracowywaniem problemów takich jak:

– trudności w związkach i relacjach interpersonalnych
– dolegliwości lękowe, depresyjne, nerwicowe
– dokuczliwe i niewyjaśnione symptomy (w tym też cielesne)
– stres (na przykład w pracy lub w szkole)
– trudne dylematy i kryzysy życiowe
– przeżycia urazowe

 

Terapia Indywidualna