Konsultacje są szansą dla pacjenta na opowiedzenie o swoich trudnościach. Mają na celu wstępne określenie problemu oraz dalszego kierunku działań. Terapia jest kolejnym krokiem a związana jest z bardziej systematycznym przepracowywaniem problemów takich jak:

* trudności w związkach i relacjach interpersonalnych
* dolegliwości lękowe, depresyjne, nerwicowe
* dokuczliwe i niewyjaśnione symptomy (w tym też cielesne)
* stres (na przykład w pracy lub w szkole)
* trudne dylematy i kryzysy życiowe
* przeżycia urazowe