WSPARCIE KADR


Wsparcie dla kadr możne przyjąć formę konsultacji, szkolenia oraz systematycznych spotkań grupowych, gdzie omawiana są trudne aspekty pracy zawodowej, dynamika relacji pracowniczych oraz relacji z klientem.

Może być pomocne dla tych, którzy podczas pracy w ośrodkach leczenia stykają się z tak zwanym ‘trudnym zachowaniem’ i wieloma wyzwaniami w procesie leczenia czy rehabilitacji. Szkolenia z zakresu szeroko pojętego zdrowia psychicznego oraz relacji terapeutycznej mogą pomóc w przyjęciu nowej perspektywy na dotychczasowe trudności w pracy z pacjentem.

Wsparcie Kadr